Espinàs i Tarrasó

CAT ESPINÀS I TARRASÓ neix el 1991 amb la associació professional

d‘OLGA TARRASÓ CLIMENT i JULIÀ ESPINÀS CASAS

L’estudi ha desenvolupat des de llavors una gran diversitat de projectes en les disciplines de PAISATGE, ARQUITECTURA i DISSENY

a partir de la experiència prèvia dels seus integrants fent servir els mitjans del propi ESTUDI o en COL•LABORACIÓ amb d’altres equips pluridisciplinars en treballs dins l’entorn geogràfic propi, Marroc, Bèlgica i amb continuïtat a França des de l’any 2008

El 2011 s’integra a l’equip JOAQUIM TARRASÓ CLIMENT

obrint el camp d’actuació als països escandinaus.

CAS ESPINÀS I TARRASÓ se crea en 1991 con la asociación profesional

de OLGA TARRASÓ CLIMENT y JULIÀ ESPINÀS CASAS.

El estudio ha desarrollado desde entonces una gran diversidad de proyectos en las disciplinas PAISAJE, ARQUITECTURA y DISEÑO

a partir de la experiencia previa del sus integrantes, utilizando los medios del propio ESTUDIO o en COLABORACIÓN con otros equipos pluridisciplinares, en trabajos en el entorno geográfico propio, Marruecos, Bélgica y con continuidad en Francia desde el año 2008.

En 2011 se integra al equipo JOAQUIM TARRASÓ CLIMENT abriendo el campo de actuación a los países escandinavos.

 

ENG ESPINÀS I TARRASÓ was founded in 1991 by the professional partnership of OLGA TARRASÓ and JULIÀ ESPINÀS.

Since its origins the studio has developed a big variety of projects

in the fields of LANDSCAPE, ARCHITECTURE and DESIGN

based on previously acquired experience.

The STUDIO works with their own resources or in COLLABORATION with other multidisciplinary teams, in their geographic surroundings and in Morocco, Belgium and France since 2008.

In 2011 JOAQUIM TARRASÓ CLIMENT joins the studio,

opening a new field of activity in the Scandinavian countries.

 

FRA ESPINÀS I TARRASÓ a été créé en 1991 avec l'association professionnelle d’OLGA TARRASÓ et JULIÀ ESPINÀS

L'Agence a développé depuis ce moment un large éventail de projets dans les domaines du PAYSAGE, l'ARCHITECTURE et le DESIGN, avec l'expérience précédente de ses membres, par les moyens propres de l’AGENCE ou en COLLABORATION avec d'autres équipes multidisciplinaires, dans l’entour géographique propre, Maroc, Belgique ainsi que en France depuis 2008.

En 2011 JOAQUIM TARRASÓ CLIMENT rejoint à l’ équipe,

en ouvrant le champ d'activité de l’agence dans les pays scandinaves.

VERDAGUER I CALLÍS 12 08003 BARCELONA TEL. 34-93 310 24 12